Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie


Inhoudsopgave

1. Toepassingsgebied
2. Contractafsluiting
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
6. Eigendomsvoorbehoud
7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. Actievouchers inwisselen
9. Toepasselijk recht
10. Jurisdictie
11. Alternatieve geschillenbeslechting


1) Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Goodsmith GmbH (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of eigen zijn -beroepsactiviteit in loondienst kan worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Totstandkoming van het contract
2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.
2.2 De klant kan de aanbieding indienen via het online bestelformulier. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook bij de verkoper indienen per telefoon, e-mail of online contactformulier.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail), in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door het afleveren van de bestelde goederen aan de klant, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant beslissend is, of
- door de klant te vragen na het plaatsen van zijn bestelling te betalen.
Indien er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven komt het eerst voor. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S. à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax- vol.Als de klant "PayPal Express" als betaalmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit. In dit geval verklaart de verkoper al akkoord met het aanbod van de klant op de tijd waarin de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.
2.5 Als de betalingsmethode "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca , 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onderhevig aan de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, beschikbaar op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit. In dit geval verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.
2.6 Bij het indienen van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper de tekst van het contract wordt na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat de bestelling is verzonden. Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen ze gratis worden geraadpleegd door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens.
2.7 Alvorens de bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.
2.8 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.
2.9 De orderverwerking en het contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de verwerking van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.
3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsrecht van de verkoper.

4) Prijzen en voorwaarden van betaling
4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de respectievelijke productbeschrijving.
4.2 De klant wordt geïnformeerd over de betalingsoptie(s) in de online winkel van de verkoper.
4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen , is betaling onmiddellijk opeisbaar na het sluiten van het contract, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.
4.4 Bij betaling met een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) Sà r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax-full.
4.5 Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een geactiveerde online bankrekening hebben voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsopdracht bevestigen aan "SOFORT". De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. De klant heeft toegang tot meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode op internet op https://www.klarna.com/sofort/.
4.6 Als een betalingsmethode die wordt aangeboden via de betalingsservice "Shopify Payments" is geselecteerd , wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify"). De individuele betaalmethoden die via Shopify worden aangeboden, worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Voor het verwerken van betalingen kan Shopify gebruik maken van andere betaaldiensten waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.de/payments.
4.7 Als de SEPA-betaalmethode voor automatische incasso is geselecteerd, is het factuurbedrag verschuldigd na een SEPA-machtiging voor automatische incasso is afgegeven, maar niet voor het verstrijken van de Deadline voor vooruitbetaling. De automatische incasso wordt geïncasseerd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet voordat de termijn voor voorafgaande informatie is verstreken. Pre-notificatie ("Pre-notificatie") is elk bericht (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant dat een incasso aankondigt via SEPA-automatische incasso. Als de automatische incasso niet wordt afgelost vanwege onvoldoende saldo op de rekening of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten dragen die door de respectieve bank als hij hiervoor verantwoordelijk is.
4.8 Als de betaalmethode "PayPal-automatische incasso" is geselecteerd, zal PayPal het factuurbedrag namens de verkoper incasseren van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-machtiging voor automatische incasso is afgegeven, maar niet voordat de termijn voor voorlopige informatie is verstreken. Pre-notificatie ("Pre-notificatie") is elk bericht (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant dat een incasso aankondigt via SEPA-automatische incasso. Als de automatische incasso niet wordt afgelost vanwege onvoldoende saldo op de rekening of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten dragen die door de respectieve bank als hij hiervoor verantwoordelijk is.
4.9 Indien de creditcard betaalmethode is gekozen, is het factuurbedrag direct opeisbaar bij het sluiten van het contract. De creditcard-betaalmethode wordt verwerkt in samenwerking met secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag) waaraan de aanbieder zijn betalingsvordering toewijst. secupay AG int het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening.In het geval van overdracht kan betaling aan secupay AG alleen met schuldverlossende werking worden gedaan.De creditcard wordt direct na verzending van de klantbestelling in de onlineshop belast. Zelfs als de creditcard-betaalmethode is geselecteerd via secupay AG, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, annuleringsverklaringen en verzendingen of tegoeden.
4.10 Als het tegoed kaart betaalmethode wordt geselecteerd via Stripe, het factuurbedrag is direct verschuldigd bij het sluiten van het contract. De betaling wordt verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.
4.11 Als u de creditcardbetalingsmethode selecteert via Wirecard, wordt de betaling verwerkt door Wirecard Bank AG, Einsteinring 35 , 85609 Aschheim (https://www.wirecardbank.com/) waaraan de verkoper zijn betalingsvordering toewijst. Wirecard Bank AG int het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van overdracht kan betaling aan Wirecard Bank AG alleen met schuldverlossende werking worden gedaan. De creditcard wordt direct belast nadat de bestelling van de klant via de online shop van de verkoper is verzonden. Zelfs als de creditcard-betaalmethode is geselecteerd via Wirecard, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, b.v. B. op de goederen, levertijd, verzending, retouren, reclames, annuleringsverklaringen en verzendingen of tegoeden. Er wordt verwezen naar de informatie verstrekt door Wirecard Bank AG in overeenstemming met artikel 13 AVG in het kader van de verwerking van creditcardbetalingen op https://www.wirecardbank.de/DSGVO.

5) Voorwaarden van levering en verzending
5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.
5.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte Verzending. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper hem de dienst een redelijke termijn van tevoren zou hebben bekend gemaakt. Dit geldt voorts niet met betrekking tot de kosten voor de levering indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.
5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud
Als de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie )
7.1 Is het gekochte artikel defect, dan gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten.
7.2 In afwijking hiervan geldt voor gebruikte goederen: Claims voor defecten zijn uitgesloten als het defect alleen optreedt een jaar na levering van de goederen. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden gesteld.De verkorting van de aansprakelijkheidstermijn tot één jaar is niet van toepassing
- op zaken die in overeenstemming met hun gebruikelijke bestemming voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt,
- op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding door de klant, evenals
- in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen
7.3 De klant wordt verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisselen van actievouchers
8.1 Waardebonnen die door de verkoper als onderdeel van promotieacties met een bepaalde geldigheidsduur die gratis wordt verstrekt en die niet door de klant kan worden gekocht (hierna "actievouchers") kan alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper en alleen in de aangegeven periode.
8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de vouchercampagne, als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actievoucher.
8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.
8.4 Er kan slechts één actievoucher per bestelling worden ingewisseld.
8.5 De ​​waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Het resterende tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.
8.6 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden gekozen om het verschil te verrekenen.8.7 Het tegoed op een actievoucher wordt niet gebruikt in Uitbetaald in contanten of rente.
8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de betaalde goederen geheel of gedeeltelijk met de actievoucher retourneert binnen de reikwijdte van zijn wettelijk herroepingsrecht.
8.9 De actievoucher is alleen voor gebruik door de op de genoemde persoon genoemde persoon. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële rechten van de respectieve voucherhouder te controleren.

9) Toepasselijk recht
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen van de wetten die de internationale aankoop van roerende goederen beheersen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10) Plaats van jurisdictieIndien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder fonds met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de vestigingsplaats van de verkoper. Indien de klant zijn statutaire zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, indien het contract of de vorderingen die uit het contract voortvloeien aan de klant kunnen worden toegerekend. professionele of commerciële activiteit. In de bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter altijd het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank op de maatschappelijke zetel van de klant.

11) Alternatieve geschillenbeslechting
11.1 De EU-commissie bepaalt het volgende on the Internet Link biedt een platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is
11.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten

.